Održana prezentacija za pripremu poslovnog plana za Podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

1116

3. ožujka 2017. godine LAG LIKA je u suradnji sa Savjetodavnom službom, Podružnica Gospić organizirao edukaciju za pripremu poslovnog plana za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Edukacija je osmišljena kao spoj teorije i prakse. Gospođa Nada Murgić (Rukovoditeljica podružnice Savjetodavne službe Gospić) predstavila je ulogu Savjetodavne službe u prijavi na natječaj za provedbu podmjere 6.3. a Petra Aničić (Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata, LAG LIKA) je uz volonterke LAG-a LIKA (Martina Jurković i Petra Butković) uvodno predstavila uvjete natječaja i proces prijave te sudionike postupno vodila kroz izradu prijave za natječaj i to na konkretnom slučaju. Sudionici su imali priliku izraditi poslovni plan – temeljni dokument za prijavu te raspraviti niz pitanja koja se javljaju kod prijave na natječaj.

Putem podmjere 6.3. mala poljoprivredna gospodarstva mogu dobiti potporu u iznosu od 15.000 EUR. Poljoprivrednici se mogu prijaviti na natječaj putem AGRONET sustava do 27. ožujka 2017. a natječajna dokumentacija je dostupna ovdje.

Ova edukacija nastavak je provedbe projekta Ruralni animatori započetog 2015. godine koji za cilj ima stvaranje mreže lokalnih savjetnika koji će privući veći broj i iznos potpora u lokalnu sredinu. Podsjećamo, u protekloj je godini temeljem rada LAG-a LIKA na ovo područje privučeno gotovo 13 milijuna kuna kroz provedene natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.