Općenito o LAG-u Lika

Lokalna akcijska grupa Lika (LAG LIKA) osnovana je 15. svibnja 2013. i djeluje na području dvaju gradova (Gospić i Senj) i deset općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine). Osim gradova i općina, članovi LAG-a LIKA su privatni i civilni sektor, ukupno 49 redovnih članova. LAG LIKA je osnovan i djeluje poštujući LEADER načela.

Površina LAG-a LIKA iznosi 5.898,07 km2 s ukupno 44.563 stanovnika, koji su naseljeni u 286 naselja. Gustoća naseljenosti područja LAG-a LIKA iznosi 7,56 st/km2 što je tek 9,2% prosječne gustoće Republike Hrvatske. LAG LIKA je teritorijalno najveći  i najrjeđe naseljeni LAG u Republici Hrvatskoj.

Područje LAG-a LIKA najvećim dijelom pripada Ličko-senjskoj županiji, teritorijalno najvećoj jedinici regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća JLS iz Zadarske i Karlovačke županije (Gračac i Rakovica). Graniči s Primorsko-goranskom županijom na sjeverozapadu, Karlovačkom županijom na sjeveru, Zadarskom županijom na jugu i jugoistoku, susjednom Bosnom i Hercegovinom na istoku, dok je na zapadu omeđen Jadranskim morem. LAG LIKA najvećim dijelom pripada Gorskoj Hrvatskoj odnosno kontinentsko ličko – gorskoj cjelini, a manjim dijelom Hrvatskom primorju, odnosno primorsko – podgorskoj cjelini.

Cjelokupno područje LAG-a LIKA ističe se bogatom prirodnom, tradicijskom i kulturnom baštinom, a očuvan okoliš čini dobar temelj i pretpostavku za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih nepoljoprivrednih aktivnosti. Ono što predstavlja ograničenje u sektoru poljoprivrede su prije svega otežani uvjeti gospodarenja, niska iskorištenost poljoprivrednog zemljišta, neriješeni imovinsko-pravni odnosi te rascjepkanost zemljišta i šumskih posjeda.

LAG LIKA je krajem 2013. donio Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a  LIKA za razdoblje od 2013. do 2015. koja je bila usklađena s ciljevima IPARD programa. Na temelju kvalitetno izrađene strategije LAG LIKA je 30. siječnja 2014. godine potpisao Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu 900.000,00 kn za financiranje troškova unutar provedbe Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u dvogodišnjem razdoblju. Sredstva su iskorištena na razini 97% odobrenih sredstava čime je LAG LIKA zauzeo visoko drugo mjesto između hrvatskih LAG-ova po iskorištenosti sredstava.

Lokalna razvojna strategija LAG-a LIKA 2014. – 2020. usvojena je 2016. godine, a u njoj su predstavljene sve karakteristike područja kao i osnovni ciljevi: podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade uz poštivanje načela pametnog, održivog i uključivog rasta, učinkovito korištenje prirodnih i kulturnih resursa za gospodarski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta, smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života. Temeljem te strategije LAG LIKA je ostvario mogućnost dodjele sredstava korisnicima s područja koje obuhvaća kroz LAG natječaje u iznosu od gotovo 1 mil €. Sredstva će se dodjeljivati do 2020. godine te je 85% sredstava predviđeno za gospodarski sektor. Ostvarena je i potpora za rad LAG-a te za projekte suradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Pozitivni učinci na integralni razvoj gospodarstva vidljivi su kroz pokretanje i provođenje petogodišnjeg projekta „INTEGRA LIKA 2020“. Koordinator projekta je LAG LIKA, a posebna vrijednost je u širokom partnerstvu (24 partnera). Cilj projekta je brendirati Liku i podvelebitsko primorje. Vizija projekta je stvoriti globalno prepoznatljivu destinaciju, ekološki prihvatljivu s bogatom autohtonom gastronomskom ponudom te samoodrživim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 

U svrhu brendiranja regije LAG LIKA s partnerima razvoja sustav regionalne kvalitete te uvodi regionalnu oznaku kvalitete „Lika Quality. Oznaku „Lika Quality“ nosit će tradicijski proizvodi natprosječne kvalitete koji imaju uporište u tradiciji proizvodnje i koji su proizvedeni na području Like i podvelebitskog primorja te ugostiteljski objekti koji te proizvode koriste u svojoj ponudi. U pripremi je i oznaka kvalitete smještajnih objekata. Korištenjem regionalne oznake kvalitete spomenuti proizvodi i usluge će se cjenovno i marketinški izdvojiti na tržištu.

LAG LIKA je u svom svakodnevnom radu na usluzi korisnicima s ovog područja i djeluje na principu one stop info točke.