Podrška proizvođača inicijativi uspostave proizvođačke organizacije u govedarstvu na području Like

727

U organizaciji LAG-a LIKA u Korenici održana je prezentacija „Uspostava proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva na području Like“. Svrha prezentacije bila je informiranje proizvođača o prednostima udruživanja u proizvođačku organizaciju.

Predavanju je prisustvovalo 20 uzgajivača goveda s područja Donjeg Lapca, Plaškog, Plitvičkih jezera, Saborskog, Udbine, Vrhovina, Rakovice, Gračaca i Cetingrada pri čemu je 90% njih iskazalo interes za uključivanje u rad proizvođačke organizacije. Uzgajivači su pozdravili ovu inicijativu budući da im je plasman proizvoda i osiguravanje dobrih prodajnih uvjeta jedan od glavnih problema s kojim se suočavaju u svom radu.

3.studenoga 2016. godine u 09.00 sati u Gospiću u Kulturno informativni centru, Budačka 12 održati će se i druga u nizu prezentacija za uzgajivače s područja Brinja, Gospića, Karlobaga, Lovinca, Otočca, Perušića i Senja, nakon čega se kreće s postupkom registracije proizvođačke organizacije i prijava na natječaj za Mjeru 9: „Uspostava proizvođačkih organizacija i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. koja za poslovanje organizacije osigurava 500.000 EUR za petogodišnje razdoblje.

Stočarstvo, kao jedna od najzahtjevnijih poljoprivrednih grana susreće se s brojnim poteškoćama u svom svakodnevnom radu, a proizvođačka organizacija kroz zajednički nastup proizvođača jača pregovaračku moć na tržištu i u prodajnom lancu; omogućava siguran plasman proizvoda; prepoznatljivost proizvoda na tržištu; smanjenje troškova repromaterijala i proizvodnih troškova (veterinarske usluge; uslužno klanje; skladištenje i pakiranje proizvoda i sl.) te zajedničko postizanje povoljnijih uvjeta kako na tržištu tako i u pregovorima prema institucijama.

Uspostava proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva bitan je korak za olakšavanje poslovanja uzgajivača i podizanje stočarske proizvodnje ovoga kraja na jednu višu razinu.