Područje LAG-a Lika

Osnovne informacije o JLS na području LAG-a LIKA

Grad Gospić

Kontakt:

Grad Gospić čini 50 naselja i prostire se na površini od 966,64 km2 te ima 12.745 stanovnika. Površinski je najveći grad u Republici Hrvatskoj, veći čak i od Pariza.
Grad Gospić je smješten u središnjem dijelu Like, na zaravni uz rijeku Novčicu. Administrativno je središte Ličko – senjske županije.
Posebno je zanimljiv zbog Memorijalnog centra Nikola Tesla, Muzeja Like Gospić te Adrenalinskog parka Rizvanuša.

Grad Senj

Kontakt:

Grad Senj najveća je urbana aglomeracija na hrvatskoj obali između Rijeke i Zadra. Područje grada obuhvaća morsku obalu u dužini od 76 km, a smješten je između mora, obronaka Kapele i Velebita.
Grad Senj čini 27 naselja i prostire se na površini od 658 km2 te ima 7.182 stanovnika.
Senj je najstariji grad na gornjem Jadranu, a utemeljen je u predrimsko doba prije nekih 3000 godina na brdu Kuk. Bio je glavno središte ilirskog plemena Japoda.
Posebno je zanimljiv zbog starogradske jezgre, Tvrđave Nehaj, ljetnog karnevala te Gradskog muzeja Senj.

Općina Brinje

Kontakt:

Brinje je naselje u sjeverozapadnom dijelu Like te općina u Ličko-senjskoj županiji, smještena u Brinjskom krškom polju u sjeverozapadnom dijelu Gackog polja u brinjskoj zavali. Općinu Brinje čini 12 naselja i prostire se na površini od 358,2 km2 te ima 3.256 stanovnika.
Posebno je zanimljiva zbog sakralnih spomenika, te Starog grada Sokolac, spomenika nulte kategorije i jednog od najljepših spomenika srednjovjekovlja, koji se u povijesnim izvorima prvi put spominje u 14. stoljeću.

Općina Donji Lapac

Kontakti:

Donji Lapac se nalazi u istočnoj Lici, kraju poznatom po imenu Ličko Pounje, ispod planine Plješivice. Komunikacijski je povezan s Bihaćem na sjeveru, na jug put vodi ka Gračacu, Kninu i Zadru te preko planine Plješivice neasfaltiranom cestom s Korenicom i Plitvičkim jezerima.
Općinu Donji Lapac čini 18 naselja, a prostire se na 354,2 km2 te ima 2.113 stanovnika.
Posebno je zanimljiv zbog Štrbačkog buka, 27 m visokog vodopada na rijeci Uni.

Općina Gračac

Kontakti:

Općina Gračac nalazi se u Zadarskoj županiji, na području južne Like, i najveća je općina u Hrvatskoj. Od Dalmacije je odijeljen visokim masivom Velebita. Jedna od mnogih posebnosti Gračaca jest da se četiri kilometra udaljenosti od Gračaca nalazi najveći spiljski kompleks u Hrvatskoj: Cerovačke pećine.
Općinu Gračac čini 39 naselja, prostire se na površini od 955 km2 te ima 4.690 stanovnika.
Posebno je zanimljiva zbog izvora rijeke Une i Cerovačkih pećina.

Općina Karlobag

Kontakt:

Prostor općine Karlobag predstavlja jugozapadni velebitski priobalni i gorski dio, nalazi se na jugozapadu Ličko – senjske županije (dio Velebitskog podgorja). Općina Karlobag čudesan je spoj Mediterana i kontinenta.
Općinu Karlobag čini 14 naselja, a prostire se na površini od 283 km2 te ima 917 stanovnika.
Posebno je zanimljiv zbog panoramske ceste koja se spušta od prijevoja Baške Oštarije prema Karlobagu, Rekreativnog centra Baške Oštarije i starogradske jezgre.

Općina Lovinac

Kontakt:

Općina Lovinac smještena na rubu Ličkog polja mala je i napredna općina koja se orijentirala na razvoj gospodarstva zasnovan na održivom turizmu i poljoprivredi. Lovinac je prirodno omeđen izdancima Ličkog sredogorja na sjeveroistoku i jugoistoku s planinskim masivom Resnika. Izrazitu geografsku među prema submediteranskom prostoru s jugozapadne strane, čini Velebit. Povoljnost i važnost geografskog položaja općine proizlaze iz njezina smještaja na rubu Ličke zavale koja je prirodno povezana s Gračačkim poljem.
Općina Lovinac ima 10 naselja i prostire se na području od 341,92 km2 te ima 1.007 stanovnika.
Posebno je zanimljiva zbog izletišta/sanjkališta Cvituša, biciklističkih i planinskih staza te brda Zir.

Općina Perušić

Kontakt:

Po svom prostornom položaju u granicama Ličko-senjske županije Općina Perušić zauzima dio njezinog središnjeg prostora, pri čemu na svom zapadnom dijelu graniči sa Gradom Senjom, dok sjeverni rub predstavlja granicu prema Gradu Otočcu i Općini Plitvička Jezera. Svojim preostalim jugoistočnim i južnim rubnim dijelovima Općina Perušić graniči sa Gradom Gospićem koji predstavlja središte Županije.
Općina Perušić ima 18 naselja i prostire se na području od 382,94 km2 te ima 2.638 stanovnika.
Posebno je zanimljiva zbog Pećinskog parka Grabovača, Turske kule, Kosinjskog mosta, rijeke Like i ostataka prve hrvatske tiskare.

Općina Plitvička Jezera

Kontakti:

Osnovne informacije:
Općina Plitvička Jezera smještena je u sjeveroistočnom dijelu Ličko-senjske županije. S obzirom na reljef općina je brdsko-planinsko područje gdje se izdvajaju planine Mala Kapela i Plješivica. Sjedište općine Plitvička Jezera je u Korenici, udaljenom 20-ak kilometara od Nacionalnog parka Plitvička jezera. Prednosti općine Plitvička Jezera su zdrava i čista priroda koja osigurava uvjete za proizvodnju zdrave hrane, razvoj lovnog i seoskog turizma, bogatstvo mnogobrojnih izvorišta pitke vode, kvalitetne šume i druga prirodna bogatstva.
Općina Plitvička Jezera prostire se na 430,79 km2 i ima 41 naselje te 4.373 stanovnika.
Posebno je zanimljiv Nacionalni park Plitvička jezera.

Općina Rakovica
Kontakti:

Osnovne informacije:
Općina Rakovica smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske, regionalno pripadajući Kordunu, odnosno može se reći da se nalazi na južnoj granici ove regije koja se “naslanja” na Liku. Na području općine Rakovica sve više se počinje razvijati turizam kao i poljoprivreda koja je osnovna djelatnost na području regije.
Općina Rakovica ima 27 naselja i prostire se na 261 km2 te ima 2.387 stanovnika.
Posebno su zanimljive Baraćeve špilje.

Općina Udbina

Kontakti:

Osnovne informacije:
Udbina je mjesto smješteno u centralnoj Lici. Prostor općine Udbina obiluje prirodnom baštinom te bogatom gastronomskom ponudom.
Općinu Udbina čini 26 naselja, prostire se na 683,15 km2 te ima 1.874 stanovnika.
Posebna zanimljivost su ponori rijeke Krbavice, kao i Murtino jezero. Krbavsko polje je omeđeno ogromnim pašnjacima koji pružaju mogućnost intenzivnog bavljenja stočarstvom, što je i vjekovna tradicija ovog kraja.

Općina Vrhovine

Kontakti:

Osnovne informacije:
Područje Općine Vrhovine prostire se na obroncima Male Kapele između Nacionalnog parka Plitvička jezera i Velebita na važnom tranzitnom prometnom pravcu D52 (koji povezuje Jadransko more preko Senja, Otočca i Vrhovina s poznatim  prirodnim ljepotama Plitvica te željezničkoj trasi koja povezuje Zagreb i Rijeku s Dalmacijom.
Općinu Vrhovine čini 7 naselja na površini od 223,23 km2 te ima 1.381 stanovnika.
Posebno je zanimljiv ZIP LINE dužine 3 km.