Posjeta Sekcije za ruralnu geografiju Poljskog geografskog društva i predstavnika regionalnih vlasti (LAG-ova i vojvodstava) LAG-u – LIKA

949

13. svibnja 2015. u Gospiću su predstavnici LAG-a – LIKA, Ličko – senjske županije i Pećinskog parka Grabovača dočekali delegaciju iz Poljske. Grupa od 25 sudionika stigla je u službeni posjet Geografskom odsjeku PMF-a. U sklopu posjete predviđen je terenski obilazak RH u okviru kojeg je delegacija posjetila i LAG – LIKA-u kao primjer mladog LAG-a.

Nazočne je uvodno pozdravila i ukratko predstavila djelovanje LAG-a – LIKA Petra Aničić, Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata. Naglasila je potencijale LAG područja, od poljoprivredne proizvodnje, prirodne i kulturne baštine do mogućnosti za ulaganja u obnovljive izvore energije. Posebno je istaknula želju za budućom suradnjom i razmjenom iskustava sa poljskim LAG-ovima.

Ana Rukavina – Stilinović, Pročelnica UO za gospodarstvo Ličko – senjske županije predstavila je gospodarsku situaciju na području županije, poticajne mjere koje je županija oblikovala za podršku poduzetnicima, poslovne zone, te neke od značajnijih projekata koje županija planira.

Katarina Milković, Ravnateljica PP Grabovača predstavila je razvoj PP Grabovača u posljednjih 10 godina, utjecaj razvoja PP Grabovača na lokalnu zajednicu, europske projekte koje provode, te buduće planove za razvoj i proširenje pećinskog parka.

Posjet je prošao u ugodnom okruženju i razgovoru, a sudionici su nakon obilaska sirane Runolist, Majerovog vrila, MC Nikola Tesla i LAG-a – LIKA krenuli prema drugom LAG-u koji će posjetiti tijekom petodnevnog terenskog obilaska, LAG-u Laura.