Potencijali i potrebe Općine Udbina u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

749

Lokalna akcijska grupa Lika održala je jučer radni sastanak s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora Općine Udbina u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Sastanak je održan s ciljem izrade SWOT analize, analize razvojnih potreba i potencijala područja LAG-a te predlaganja projekata za područje Općine Udbina koji će postati sastavni dio Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014.-2020.

Podsjećamo, LAG LIKA održava radne sastanke u općinama i gradovima na području LAG-a LIKA u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije koja je strateški dokument s točno definiranim ciljevima i strateškim prioritetima te rangiranim aktivnosti koje treba poduzeti. U budućem razdoblju lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a te omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata kod natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Sve zainteresirane lokalne dionike, LAG LIKA poziva da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA dostavom svojih projektnih prijedloga u skladu s pozivom objavljenim na službenim stranicama LAG-a LIKA.

Na sastanku je okupljenima predstavljen i petogodšnji projekt INTEGRA LIKA 2020 čiji je glavni cilj brendirati Liku i Hrvatsko Primorje kao globalno prepoznatljivu regiju, ekološki prihvatljivu s bogatom autohtonom gastronomskom ponudom, samoodrživim gospodarstvima i prirodnim ljepotama, a budući da je Općina Udbina jedan od partnera na projektu INTEGRA LIKA 2020, u ime LAG-a LIKA, gospođa Petra Aničić, Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata, dodijelila je plaketu o partnerstvu koju je u ime Općine preuzeo Općinski načelnik, gospodin Ivan Pešut.

Foto_20_01_2016 (4) Foto_20_01_2016 (2) Foto_20_01_2016 (1)