Poziv na prezentaciju Financiranje ulaganja kroz Mjeru 8 „Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“

1071

LAG LIKA u suradnji sa Šumarskom savjetodavnom službom poziva na prezentaciju Financiranje ulaganja kroz Mjeru 8 „Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“

Prezentacija će se održati 05. srpnja 2016. u 10.30 sati u Kulturno informativnom centru, Budačka 12, Gospić.

Kroz Mjeru 8 po podmjerama prihvatljiva su ulaganja u:

  • 8.5.1. – Konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (potpora 5.000 EUR – 700.000 EUR)
  • 8.5.2. – Uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (potpora 5.000 EUR – 100.000 EUR);
  • 8.6.1. – Modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima (potpora 5.000 EUR – 700.000 EUR);
  • 8.6.2. – Modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva u predindustrijskoj preradi drva (potpora 10.000 EUR – 1.000.000 EUR);
  • 8.6.3. – Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda (potpora 5.000 EUR – 30.000 EUR) te
  • Opće troškove.

Prihvatljivi korisnici su (ovisno o vrsti ulaganja) šumoposjednici; udruge šumoposjednika/šumovlasnika; trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH; udruge civilnog društva; pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća; te jedinice lokalne uprave i samouprave te njihova udruženja.

Molimo da sudjelovanje na prezentaciji potvrdite do ponedjeljka 04. srpnja 2016. u 12.00 sati na e-mail: lag-lika@lag-lika.hr ili na br. telefona: 053 658 468.

 

Poziv i program možete vidjeti ovdje: Financiranje ulaganja kroz Mjeru 8 „Potpora za ulaganja u razvoj šumskih podrziv i pučja i poboljšanje održivosti šuma“