Poziv školama za izradu ideje izgleda znaka za Lički škripavac

1158

Lokalna akcijska grupa Lika je u suradnji s Udrugom malih sirara Ličko-senjske županije „LIČKI ŠKRIPAVAC“ krajem 2015. godine započela postupak zaštite Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Kroz potporu Ministarstva poljoprivrede i Grada
Gospića osigurana su sredstva za izradu specifikacije proizvoda Lički škripavac. Izrađivač specifikacije je Agronomski fakultet u Zagrebu. U dosadašnjem razdoblju održano je 6 sastanaka Radne skupine te je definiran konačan sadržaj Specifikacije sira Lički škripavac.

Jedan od bitnih elemenata Specifikacije je i znak za sir Lički škripavac, stoga ovim povodom LAG LIKA i Udruga malih sirara Ličko-senjske županije „LIČKI ŠKRIPAVAC“ pozivaju

sve učenike osnovnih i srednjih škola da svojim idejama doprinesu izradi ideje izgleda znaka za sir Lički škripavac koji će se nalaziti na svakom proizvodu a nositi će oznaku zemljopisnog podrijetla Lički škripavac.

Rok za dostavu ideja je 16. veljače 2017. godine.

Kod izrade slikovne ideje učenici se mogu koristiti slobodnom tehnikom. Radna skupina za izradu Specifikacije sira Lički škripavac odabrati će najbolju ideju izgleda znaka sira Lički škripavac te ga proslijediti grafičkim stručnjacima na obradu. Razred koji izradi najbolju ideju biti će počašćen izvornim sirom Ličkim škripavcem kojom prilikom će Radna skupina upoznati đake s navedenim projektom.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje: Poziv_Izrada ideje izgleda znaka za Licki skripavac