Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže

Tijekom 2020. godine LAG LIKA se prijavio na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže sa projektom pod nazivom Promocija sustava kvalitete „Lika Quality“ i informiranje šire javnosti o PRR i ZPP pomoću primjera dobre prakse čije aktivnosti su podrazumijevale promociju Lika Quality proizvođača putem lokalne radio postaje te izradu jedinstvenih tabli za svakog od 57 proizvođača uključenih u Lika Quality sustav.

U cilju konstantne gradnje prepoznatljivosti brenda Lika Quality i sveobuhvatne promocije proizvođača uključenih u sustav, Lokalna akcijska grupa Lika izradila je jedinstvene drvene table za svakog od 57 proizvođača u sustavu. Table s prepoznatljivim logom Lika Quality tradicionalnim izgledom se odlično uklapaju u ruralno područje Lika destinacije, vizualno objedinjuju sve uključene proizvođače i pričaju priču o kvaliteti proizvoda, trudu i radu lokalnih proizvođača. Izrada tabli financirana je sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 20.2. “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom” putem Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže u okviru projekta „Promocija sustava kvalitete „Lika Quality“ i informiranje šire javnosti o PRR i ZPP pomoću primjera dobre prakse“ u iznosu od 19.380,00 kn.

Ovim modelom marketinškog isticanja proizvođača jača se prodaja proizvoda direktno s kućnog praga, doprinosi uspostavi kratkih lanaca opskrbe te kupce željne kvalitetnih domaćih  proizvoda upućuje na mjesta gdje te proizvode mogu kušati i kupiti. Također, olakšava se proizvođaču i lakši dolazak do kupaca kako bi što više svoga vremena mogli posvetiti proizvodnji i radu na kvaliteti konačnog proizvoda. Marketinško isticanje poljoprivrednih proizvođača izvrstan je način za poticanje konkurentnosti, odnosno održivosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao temelja poljoprivredne proizvodnje i razvoja ovog kraja.

Na proizvođaču je da brine o proizvodnji i kvaliteti svog proizvoda, a uz sinergiju s LAG-om Lika i Klasterom Lika Destination gradi se temeljit put prema globalnoj prepoznatljivosti gastro ponude kraja.

U postupku pripreme prijave izvršeno je i anketiranje proizvođača u sustavu Lika Quality kako bi se dobio uvid u zadovoljstvo korisnika ovim sustavom kao i statistički podaci vezani za korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. te IAKS mjera, a proizvođači uključeni u Lika Quality sustav predstavljeni su i putem lokalne radio postaje.

Od 57 proizvođača koji su u sustavu Lika Quality, 26 njih prijavljivalo na mjere iz PRR-a, odnosno 51% korisnika oznake LQ. Obzirom na porast potražnje za njihovim proizvodima navedeni korisnici su imali potrebu raditi na razvoju svojeg poslovanja i povećanju svojih proizvodnih kapaciteta. Kako je uvijek jedan od glavnih problema nedostatak financijskih sredstava, prijava na mjere iz Programa ruralnog razvoja im je odlična prilika za razvoj poslovanja. Iz dobivenih podataka vidljivo je da na našem području vlada veliko zanimanje za tipove operacija iz mjere 6, a slijedi ih mjera 4. Također, većina proizvođača iz sustava su i korisnici IAKS Mjere 13 te Izravne potpore.