Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

852

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Sredstva su osigurana za djelatnosti, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi koji promiču međukulturni dijalog i razvoj civilnoga društva.

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova.

Prihvatljivi prijavitelji

 • samostalni umjetnici
 • umjetničke organizacije
 • ustanove u kulturi
 • udruge
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine
 • jedinice lokalne samouprave

Programi potpore

 • redovita djelatnost strukovnih udruga u kulturi
 • dramska i plesna umjetnost te izvedbena umjetnost
 • glazba i glazbeno-scenska umjetnost
 • kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni)
 • vizualna umjetnost
 • inovativna umjetnička i kulturna praksa
 • knjižnična djelatnost
 • izdavanje knjiga
 • izdavanje časopisa i elektronička publikacija
 • književna manifestacija i nastupi na sajmovima knjiga
 • književni programi u knjižarama
 • arhivska djelatnost
 • muzejsko-galerijska djelatnost
 • zaštita i očuvanje arheološke baštine
 • zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara
 • zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • digitalizacija u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti
 • međunarodna kulturna suradnja
 • izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture

 

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program i za svaku međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica, dostupno ovdje: http://www.min-kulture.hr/prijavnice/ )

Internetski popunjene prijavnice prijavitelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima.

Natječaj je otvoren:

 • 07.2017. – 15.09.2017.
 • 02.2018. – 15.03.2018.

Više informacija o Natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE