Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu za 2017. godinu

1205

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je natječaj za prijavu projekata usmjerenih mladima za 2017. godinu.

Opći cilj natječaja je osnaživanje udruga mladih i za mlade, kao i jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A.2. Lokalni info-centri

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

 

Prihvatljivi prijavitelji:

  • udruge
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Prihvatljivi partneri:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • udruge (obavezno partnerstvo za prioritet A.3.)
  • javne ustanove

 

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 3.800.000,00 HRK raspodijeljena prema prioritetnim područjima kako slijedi:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Ukupna raspoloživa sredstva: 2.133.000,00 HRK

Najniži iznos potpore po projektu: 50.000,00 HRK

Najviši iznos potpore po projektu: 150.000,00 HRK

 

A.2. Lokalni info-centri

Ukupna raspoloživa sredstva: 1.000.000,00 HRK

Najniži iznos potpore po projektu: 50.000,00 HRK

Najviši iznos potpore po projektu: 120.000,00 HRK

 

 A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

Ukupna raspoloživa sredstva: 667.000,00 HRK

Najniži iznos potpore po projektu: 40.000,00 HRK

Najviši iznos potpore po projektu: 70.000,00 HRK

 

Okvirni broj projekata koji se planira financirati:

  • 30 – 40

 

Intenzitet potpore:

  • udruge – do 100% iznosa za financiranje projekta
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – do 70% iznosa za financiranje projekta

NATJEČAJ JE OTVOREN: 21.06.2017. – 21.07.2017.

 Više informacija o natječaju, kao i svu dokumentaciju možete pronaći ovdje