Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

867

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Opći cilj

 • povećanje socijalne uključenosti i integracija u život zajednice ranjivih (socijalno osjetljivih) skupina – smanjenje i prevencija socijalne isključenosti istih.

Posebni ciljevi

 • uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama;
 • osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Ciljne skupine

 • socijalno osjetljive, ranjive i marginalizirane skupine, bivši zatvorenici, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, starije osobe, beskućnici

Prioritetna područja

Ovaj Poziv podijeljen je na sljedeća četiri zasebna prioritetna područja:

 1. prioritetno područje 1: projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina
 2. prioritetno područje 2: projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika te njihovih obitelji
 3. prioritetno područje 3: projekti usmjereni zaštiti starijih osoba
  • 3a: informiranje i pravna pomoć starijim osobama te izrada brošura
  • 3b: istraživanje o nasilju nad starijim osobama
  • 3c: usluga prijevoza za starije osobe
  • 3d: osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama
 4. prioritetno područje 4: projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima

Područje provedbe aktivnosti: Republika Hrvatska

Planirano trajanje projekta: 6-12 mjeseci

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • neprofitne organizacije upisane u Registar udruge koje djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te koje ispunjavaju opće uvijete ovoga Poziva

 

PARTNERSTVO

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna osim u prioritetnom području 3b za istraživanje o nasilju nad starijim osobama gdje je partnerstvo obavezno.

Prihvatljiv obavezan partner prijavitelju u ovom slučaju može biti:

 • istraživački institut
 • obrazovna ustanova

te mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao prijavitelj.

Prihvatljivi neobavezni partneri mogu biti:

 • javne ustanove
 • udruge
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Suradnici na projektu: i druge organizacije mogu biti uključene u aktivnosti projekta ali ne mogu primiti sredstva iz proračuna projekta, osim za dnevnice i putne troškove svojih djelatnika za sudjelovanje u aktivnostima projekta. To mogu biti javna i privatna trgovačka društva koja će potaknuti primjenu poduzetničkih načela u socijalnom poduzetništvu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • prijevoz korisnika-starijih korisnika u svrhu zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba, omogućavanja dostupnosti usluga i ostvarivanja prava
 • edukativno-promotivne aktivnosti u svrhu provedbe neformalnih edukativnih programa/tečajeva za ciljane skupine
 • psihosocijalna podrška i savjetovanje;
 • usluge  prevođenja (samo u okviru prioritetnog područja 2)
 • pružanje savjetodavnih pravnih usluga i edukativnih usluga
 • različite radionice (razvoj novih vještina i znanja, kreativan rad i slično – u okviru prioritetnih područja 1, 2 i 4)
 • održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija i drugih događanja u svrhu osvješćivanja i informiranja
 • organiziranje medijskih kampanja, izrada promotivnog video spota
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja
 • provedba inovativnih kampanja prevencije nasilja nad starijim osobama
 • javno zagovaranje
 • tiskanje stručne literature vezane uz provedbu projekata
 • nabavka opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti projekta)

Uz gore navedene aktivnosti prihvatljive su i ostale aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

POTPORA

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 8.600.000,00 HRK raspodijeljena po prioritetnim područjima kako slijedi:

 • prioritetno područje 1: 000.000,00 HRK
 • prioritetno područje 2: 1.000,00 HRK
 • prioritetno područje 3: 000.000,00 HRK
  • 3a: 500.000,00 HRK
  • 3b: 900.000,00 HRK
  • 3c: 1.000.000,00 HRK
  • 3d: 600.000,00 HRK
 • prioritetno područje 4: 000,00 HRK

Pojedini prijavitelj može zatražiti najmanje 50.000,00 HRK, a najviše 150.000,00 HRK.

Isplata sredstava: od jedne (1) do tri (3) rate, sukladno raspoloživim sredstvima

Okvirni broj projekata koji se namjerava financirati: 60 – 80 projekata

Intenzitet potpore: do 100%

Više informacija o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE