Poziv za sudjelovanje na radionici za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2023. – 2027.

370

Lokalna akcijska grupa Lika je u postupku izrade Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.

Novom Lokalnom razvojnom strategijom definirati će se opis područja koje obuhvaća LRS; rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014.-2022.; opis uključenosti lokalnih dionika u izradu LRS; analiza razvojnih potreba i potencijala područja; opći ciljevi, specifični ciljevi i intervencije LRS; kapacitet LAG-a za provedbu LRS; te financijski i akcijski plan provedbe LRS. Kroz izradu LRS-a sveobuhvatnom analizom područja te korištenjem LEADER/CLLD pristupa potrebno je oblikovati ciljeve koje stanovništvo LAG-a želi doseći do 2027. godine.

Kako bi Lokalna razvojna strategija bila kvalitetno izrađena i objedinila sve najvažnije potrebe lokalne sredine ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora – javni, gospodarski i civilni.

Obzirom na navedeno, pozivamo vas da nam se kao reprezentativni predstavnik Vašeg sektora pridružite na radionici i date svoj doprinos u izradi ovog važnog dokumenta!

Radionica će se održati 21. lipnja 2022. s početkom u 10.00 sati u

Kulturno Informativnom Centru u Gospiću, Budačka 12.

Tema radionice je:

  • prezentacija osnovne analize područja LAG-a
  • izrada SWOT analize
  • provedba intervencije LEADER u razdoblju 2023.-2027.

Molimo da svoje sudjelovanje na radionice potvrdite do 20. lipnja 2022. godine na lag-lika@lag-lika.hr ili telefonski na 053 658 468.