Pravilnik o provedbi Mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

849

Ministarstvo poljoprivrede je u NN br. 81 od 09. rujna 2016. godine objavilo Pravilnik o provedbi Mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.”

 • 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«

Korisnici su:

 • proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate ili u postupku priznavanja od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije;
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije;
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili;
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

U sklopu navedenih aktivnosti prihvatljivi troškovi su:

 • administrativni troškovi;
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora;
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova;
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko;
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije;
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Planirani troškovi moraju biti u skladu s listom prihvatljivih troškova koja se objavljuje uz natječaj.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela.

Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 11. ovoga Pravilnika. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje.

Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/

Ostale detalje o pravilniku možete vidjeti: OVDJE