Predstavljanje projekta zaštite Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

854

Na inicijativu Lokalne akcijske grupe Lika krajem 2015. godine Udruga malih sirara Ličko-senjske županije „LIČKI ŠKRIPAVAC“ i LAG LIKA započeli su postupak zaštite Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Nakon održanog inicijalnog sastanka, s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu potpisan je Ugovor o izradi prijedloga specifikacije proizvoda i izradi specifikacije proizvoda Lički škripavac na iznos od 65.000,00 kn. Sredstva za financiranje specifikacije osigurana su kroz natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom  oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ za 2016. godinu u iznosu od 48.750,00 kn te kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2016. godini u iznosu od 16.250,00 kn.

Radna skupina za izradu specifikacije Ličkog škripavca definirala je sadržaj specifikacije, a jedan od bitnih elemenata  za predaju prijave zaštite prema Ministarstvu poljoprivrede je i izgled logotipa za sir Lički škripavac koji će se nalaziti na svakom proizvodu Lički škripavac. Ideje za izgled znaka dali su učenici osnovnih i srednjih škola putem Poziva za izradu ideje izgleda znaka za sir Lički škripavac od 03. veljače 2017. godine. Na Poziv su pristigla 44 učenička rada iz 7 škola od kojih je Radna skupina izabrala ideju koji će biti osnova za logotip Lički škripavac. Da uloženi trud i maštovitost učenika ne bi ostali nezapaženi Lokalna akcijska grupa Lika i Udruga malih sirara Ličko-senjske županije „LIČKI ŠKRIPAVAC“ u okviru predstavljanja projekta zaštite Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla organiziraju izložbu pristiglih učeničkih radova uz degustaciju jela od Ličkog škripavca. Događaj će se održati 27. travnja 2017. godine s početkom u 10.00 sati u Kulturno Informativnom centru u Gospiću, Budačka 12.