Privremena rang lista 1. LAG Natječaja za Mjeru 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

4063

Na 27. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Lika, održanoj 26. studenog 2018. godine u Kulturno Informativnom Centru, Budačka 12, u Gospiću, donesene su Odluke o rezultatu administrativne kontrole za projekte koji su pozitivno ocjenjeni u Analizi I i Analizi II te udovoljavaju kriterijima propisanim LAG Natječajem za Mjeru 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020., od 14. svibnja 2018. godine.

Natječaj je objavljen 14. svibnja 2018. godine na web stranici LAG-a LIKA, a rok za podnošenje prijava bio je od 28. svibnja do 29. lipnja 2018. godine. Maksimalni iznos potpore koji se mogao ostvariti po projektu iznosio je 15.000 eura, odnosno 111.292,50 kn. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 2.003.265,00 kn.

Na LAG Natječaj zaprimljeno je 30 projektnih prijava, te su nakon administrativne kontrole za 10 prijava izdane Odluke o odbijanju projekata dok su za 20 prijava izdane Odluke o rezultatu administrativne kontrole. Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima, ovisno poziciji projekta na konačnoj Rang listi, vezanoj za raspoloživost sredstava, LAG LIKA će donijeti ili Odluku o odabiru projekta (ako se utvrdi da za projekt ima dovoljno raspoloživih sredstava) ili Obavijest o odbacivanju prijave projekta zbog nedostatnosti sredstava (ako se utvrdi da za projekt nema dovoljno raspoloživih sredstava).

Privremenu rang listu možete pogledati OVDJE!