Projekt „Ruralni animatori“ ide dalje uz pomoć HBOR-a

1329

 LAG LIKA je u suradnji sa Veleučilištem Nikola Tesla u Gospiću i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Gospić) aplicirao na HBOR-ov natječaj za donacije 2017. te tako osigurao sufinanciranje projekta „Ruralni animatori“ koji će se provoditi na području LAG-a LIKA do travnja  2018. godine.

Projekt Ruralni animatori LAG LIKA je pokrenuo je 2015. godine s ciljem povećanja korištenja EU fondova, a poglavito Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ruralni animatori biti će zaduženi za pripremu Programa ruralnog razvoja u svome gradu ili općini. Namjera projekta je educirati određeni broj kadrova koji će biti osposobljeni podnositi prijave na natječaje na teritoriju svoje jedinice lokalne samouprave, kako za privatne korisnike tako i za općinu i grad. Do sada su održane tri edukacije za Ruralne animatore u organizaciji LAG-a LIKA, a ovaj projekt je nastavak edukacije mladih ljudi i otvaranja mogućnosti povezivanja sa skupinom kojoj je njihovo znanje potrebno, a koja ima resurse i mogućnost povući sredstva iz EU fondova.

Održati će se 8 radionica na kojima će sudionici u manjim grupama raditi na konkretnom projektnom zadatku te pripremati kompletnu projektnu prijavu za natječaj iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Također, biti će organizirano i predavanje o poreznom aspektu OPG-a, provedba radionica o socijalnim vještinama te informiranje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja.

Projektne aktivnosti su usmjerene na nezaposlene sa HZZ PU Gospić te studente druge i treće godine Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću upravo kako bi se kroz usmjerene edukacije ojačala njihova zapošljivost i pružila nada u zaposlenje i bolji život u Lici. Dodatno kroz ovako osmišljene projektne aktivnosti nastoji se formirati ponuda stručnjaka koja će pomagati poljoprivrednim gospodarstvima kod prijava na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ovim putem pozivamo zainteresirane osobe da se jave u ured LAG-a LIKA i prijave za sudjelovanje na radionicama.

Javno predstavljanje projekta će biti održano 30. listopada 2017. u 10.00 sati u prostoru KIC-a, Budačka 12, Gospić.