PRR Mjera 19

Mjera 19. uključuje podmjere putem kojih se ostvaruju specifični ciljevi iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine. LAG LIKA koristi sredstva u razdoblju od 2. listopada 2015. na dalje, kroz različite podmjere u nastavku.

19.1.1. Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.

19.2.1. Projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja. Mjere koje će LAG LIKA provoditi navedene su i opisane u dokumentu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a – cilj mjere je priprema projekata suradnje, sa svrhom njihove uspješnije provedbe u sklopu mjere 19.3.2. (ili drugog izvora). Priprema projekata suradnje odnositi će se na međuteritorijalne (unutar granica RH) i transnacionalne (TNC- unutar EU ili s trećim državama) projekte.

19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a  – cilj mjere je provedba projekata suradnje, sa svrhom razmjene iskustava i znanja temeljenih na primjerima dobre prakse. Svrha mjere je i osnaživanje administrativnih kapaciteta samog LAG-a, ali i promocija cjelokupnog područja, kao i proizvoda i usluga. Udruženi navedeni ciljevi provedbe projekata suradnje nesumnjivo će doprinositi i samom lokalnom razvoju, kao temeljnom cilju Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014. – 2020.

19.4.1. Tekući troškovi i animacija – cilj mjere je da osigura financijsku potporu samom LAG-u u procesima pripreme i provedbe ove LRS, a koji obuhvaćaju informiranje stanovnika na području LAG-a, pružanje podrške stanovnicima u realizaciji njihovih projekata, jačanje administrativnih kapaciteta samog LAG-a LIKA.