Radni sastanak s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora Grada Gospića u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

787

S ciljem izrade SWOT analize, analize razvojnih potreba i potencijala područja LAG-a te predlaganja projekata za područje Grada Gospića, Lokalna akcijska grupa Lika održala je danas radni sastanak s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora Grada Gospića u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Lokalna razvojna strategija je strateški dokument s točno definiranim ciljevima i strateškim prioritetima te rangiranim aktivnosti koje treba poduzeti. U budućem razdoblju lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a te omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata kod natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Sve zainteresirane lokalne dionike, LAG LIKA poziva da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA dostavom svojih projektnih prijedloga u skladu s pozivom objavljenim na službenim stranicama LAG-a LIKA.

Na sastanku je okupljenima predstavljen i petogodšnji projekt INTEGRA LIKA 2020 čiji je glavni cilj brendirati Liku i Hrvatsko Primorje kao globalno prepoznatljivu regiju, ekološki prihvatljivu s bogatom autohtonom gastronomskom ponudom, samoodrživim gospodarstvima i prirodnim ljepotama koji uz Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. predstavlja značajnu mogućnost za razvoj ovog područja.