Razvojna vizija

Globalno prepoznatljiva destinacija, ugodna za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini.