Rezultati LAG Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

1372

Na temelju članka 35. stavka 5. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/2017 i NN 53/2018) i točke 5.4. Natječaja za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; referentna oznaka: 274100, objavljenog dana 25. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama LAG-a LIKA, LAG LIKA je kreirao konačnu Rang listu LAG Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.
Ukupno je izdano 6 Odluka o odabiru projekata ukupne vrijednosti 2.305.575,24 HRK.

Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluka o dodjeli sredstava.

LAG LIKA čestita svim odabranim nositeljima projekata, te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Konačna rang lista dostupna je OVDJE!