TESLA ZA DRUŠTVENO KORISNO UČENJE (Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020)

Lokalna akcijska grupa Lika, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Gospić (HGSS Stanica Gospić ) i Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću 2017. godine zajednički su osmisli projekt pod nazivom „Tesla za društveno korisno učenje“ te ga prijavili na natječaj za bespovratna sredstva Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja koji se financira iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Europski socijalni fond). Projekt ukupne vrijednosti 863.355,60 HRK odabran je za financiranje. Provedba projekta trajala je 2 godine tijekom kojih su partneri proveli niz aktivnosti s ciljem spajanja teorije i prakse, poticanja aktivnog sudjelovanja pojedinaca u oblikovanju društva te popularizacije volonterstva. Naime, projektom su se studenti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću kroz seminarsku nastavu aktivno uključili u rad lokalnih organizacija civilnog društva, ojačali svoje analitičke i zagovaračke vještine te kroz praktičan rad osigurali održivost rada organizacija civilnog društva. Dio projektnih aktivnosti bio je usmjeren na povećanje vidljivosti rada organizacija civilnog društva i značaj volonterstva za održivi razvoj lokalne zajednice (kroz volonterske akcije, sajam udruga, on-line platforme za volonterske programe i modele DKU).

LAG LIKA u projektu je imao ulogu prijavitelja, dok su Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću i HGSS Stanica Gospić u projektu bili u svojstvu partnera. Oba partnera su dugogodišnji članovi LAG-a LIKA te ovaj projekt dodatno potvrđuje dosadašnju uspješnu suradnju. U 2018. godini započela je provedba projekta te su zajedničkim snagama partnera odrađene početne aktivnosti koje se odnose na edukaciju dionika u projektu vezanu za društveno korisno učenje te je započeo postupak implementacije društveno korisnog učenja u kolegije Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću. U 2019. godini odrađen je najveći dio aktivnosti projekta Tesla za društveno korisno učenje, a koji se odnosio na intenzivnu suradnju sa studentima i nastavnim osobljem Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću na način da su organizirane i provedene studentske debate (ukupno 10) te predavanje i radionice za studente sa temom osmišljavanja inovacija u društvenom poduzetništvu. Implementacija programa društveno korisnog učenja u syllabuse kolegija provedena je kroz sve projektom predviđene i planirane aktivne kolegije na Veleučilištu. Također, u okviru projekta Tesla za društveno korisno učenje, u svibnju 2019. godine održan je drugi Sajam udruga na području LAG-a LIKA gdje je šira lokalna zajednica imala priliku upoznati rad organizacija civilnog društva lokalnog područja, a OCD-i su imali priliku predstaviti svoje aktivnosti. 2020. je bila godina završetka projektnih aktivnosti – provedene su preostale praktične radionice za usmjeravanje studenata prema osmišljavanju društvenih inovacija, održane su studentske debate i provedene volonterske akcije, uspostavljena je on-line platforma za pretraživanje DKU. Provedba projektnih aktivnosti završila je 19. ožujka 2020.