Urbani vrt Gospić

Udruga ZIR – Zajednica i razvoj na inicijativu LAG-a LIKA prijavila je projekt na natječaj „Naš doprinos zajednici“ Zaklade Kajo Dadić te su joj odobrena sredstva u iznosu 12.900,00 kn za provedbu projekta „Urbani vrt: vrtlariti je lako – nauči kako!“.

Kroz volonterski angažman lokalne zajednice tijekom provedbe projekta uređena je zapuštena zelena površina veličine cca 200 m2 na parceli u neposrednoj okolici OŠ dr. Jure Turić te je formiran urbani permakulturni vrt. Potaknuta je međusobna suradnja unutar lokalne zajednice, organizirane su volonterske akcije, te je ojačana svijest građana o značaju održivog upravljanja okolišem i uzgoju vlastite hrane. Projektom je prikazan primjer uzgoja na visokim i na toplim gredicama, plastenički uzgoj te primjer plodoreda. U vrtu su postavljene kućica za ptice i za kukce, vrijedne pomagače svakog poljoprivrednika te kompostara za stvaranje hranjivog humusa za iduću sezonu. U formiranje vrta uloženo je 2270 volonterskih sati.

Veliku vrijednost vrt ima osim za građane Grada Gospića i za Udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju “Pčelice“ obzirom da je na površinu vrta integrirana senzorička staza s dijelovima za bosnonogo hodanje, mirisno okusnim, zvučnim i abecednim kutkom.

Za potrebe formiranja urbanog vrta Grad Gospić i OŠ dr. Jure Turića izdali su suglasnost za korištenje djela zemljišta u neposrednoj okolici škole te su aktivno pomagali u provedbi projekta.

Naglasak projekta je na formiranju poligona za učenje o održivim poljoprivrednim praksama koje mogu produžiti vegetacijsku sezonu te poticanje uspostavljanja učeničke zadruge koja će brinuti o vrtu, osmisliti komercijalizaciju poljoprivrednih proizvoda koje su uzgojili i u konačnici potaknuti formiranje poljoprivrednog usmjerenja u srednjim školama na području LAG-a LIKA.