Uspješni rezultati provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA potvrđeni novoodobrenim korisnicima

467

Još jedan LAG Natječaj je uspješno proveden pa je LAG LIKA jučer, 07.12.2022. godine, objavio konačnu Rang listu 2. LAG Natječaja za provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Ukupno je izdano 11 Odluka o odabiru projekata od kojih se 5 odluka odnosi na projekte pojedinačne vrijednosti potpore 370.625,00 HRK, odnosno njih 6 na projekte pojedinačne vrijednosti potpore od 148.250,00 HRK. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 2.742.625,00 HRK.

Navedeni LAG Natječaj je samo jedan od ukupno 6 natječaja koje je LAG LIKA raspisao i proveo u programskom razdoblju 2014.–2020., a kroz odobrene projekte financiran je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, mladih poljoprivrednika, nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području te pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Do ovog trenutka LAG LIKA je donio Odluku o odabiru za ukupno 44 projekta na području LAG-a LIKA, a čijom provedbom se pridonosi ispunjenju ciljeva zacrtanih u Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2014.–2020. tj. razvoju poljoprivrede, ekologije, agroturizma i lokalne infrastrukture kako bi se zaustavila depopulacija te poboljšalo uvjete za život i rad na ruralnom području LAG-a LIKA.

Za financiranje ili sufinanciranje projekata za provedbu gore navedenih mjera LAG LIKA je u programskom razdoblju 2014.–2020. godine imao raspoloživo ukupno 12.132.628,51 HRK od čega je preko 10,5 milijuna kuna već dodijelio korisnicima s područja LAG-a LIKA, dok će preostalih 1,5 milijuna kuna biti dodijeljeno korisnicima prijavljenim na LAG Natječaju za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ čiji projekti su trenutno u postupku administrativne kontrole.

I u novom programskom razdoblju 2023.–2027.  LAG LIKA će nastaviti ulagati u svoje ruralno područje putem nove Lokalne razvojne strategije koja je trenutno u procesu izrade. Šira javnost će biti upoznata s navedenim dokumentom u narednim mjesecima te će biti pozvani da daju svoj doprinos u kreiranju finalnog dokumenta razvoja LAG područja u novom programskom razdoblju.