Uspostava Proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva

Ponukana problemima s kojima se susreću uzgajivači goveda na terenu, prvenstveno vezanim za plasman proizvoda na tržište, Lokalna akcijska grupa Lika u listopadu 2016. godine pokrenula je inicijativu za uspostavu zadruge te proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva koja će biti na usluzi proizvođačima.

Nakon održanog inicijalnog sastanka uzgajivača goveda sa zamjenikom ministra poljoprivrede gospodinom Tugomirom Majdakom i voditeljem službe za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede gospodinom Daliborom Jandom, LAG LIKA je tijekom listopada i studenoga 2016. godine održao prezentacije o uspostavi proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva na području Like. Prezentacijama su prisustvovali brojni uzgajivači goveda koji su pozdravili inicijativu osnivanja ovakve organizacije kao značajnog oslonca u plasmanu njihovih proizvoda. 

Osnivačka skupština PZ LIKA COOP održana je u siječnju 2017. godine i u tijeku su pripreme za prijavu na Mjeru 9: „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.