Zaštita Jamstvenog žiga – Lika Quality

Brendiranje proizvoda nematerijalne kulturne baštine „Priprema tradicijskog ličkog sira škripavca“ i cjelokupne destinacije Like

Projekt „Brendiranje proizvoda nematerijalne kulturne baštine – Priprema tradicijskog ličkog sira škripavca – i cjelokupne destinacije Like“ osmišljen je s ciljem brendiranja destinacije Like i podvelebitskog primorja kako bi to područje postalo globalno prepoznatljivo po autohtonoj gastronomskoj ponudi, očuvanoj prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini, specifičnim oblicima turizma i ekološkom pristupu.

Provedba projekta „Brendiranje proizvoda nematerijalne kulturne baštine – Priprema tradicijskog ličkog sira škripavca – i cjelokupne destinacije Like“ je završila u prosincu 2016. godine, a korisnici projekta su sirari, nositelji turističke ponude, ugostiteljski objekti i poljoprivredni proizvođači. Kroz projekt je financirana grafička priprema vizualnog identiteta oznake kvalitete Lika Quality i zaštita žiga pri Državnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Projekt je financiran kroz Natječaj za dodjelu donacija „Svjetlo na zajedničkom putu“ Hrvatske elektroprivrede d.d.