Zaštita Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

LAG LIKA je u suradnji sa Udrugom malih proizvođača sira Ličko-senjske županije „Lički škripavac“  pokrenula proces zaštite Ličkog škripavca oznakom zemljopisnog podrijetla. Proces zaštite sira provesti će se na hrvatskom, a kasnije i na europskom nivou.

Projekt zaštite Ličkog škripavca pokrenut je jer tržište za ovakvu vrstu visokokvalitetnih proizvoda postoji, a Lika je kao regija prepoznatljiva po proizvodnji ovog sira. Zaštita sira doprinijet će podizanju proizvodnje na višu razinu kao i brendiranju Like kao područja s bogatom ponudom kvalitetne hrane.

U srpnju 2016. godine Udruga malih proizvođača sira Ličko-senjske županije „Lički škripavac“  potpisala je ugovor s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu o izradi specifikacije za Lički škripavac. Sredstva za izradu specifikacije osigurana su prijavom na natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom  oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ za 2016. godinu gdje je odobreno 48.750,00 kn te putem prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2016. godini u iznosu od 16.250,00 kn.

Kako bi se i mlađe dobne skupine upoznalo s važnošću ovog projekta LAG LIKA i Udruga malih sirara Ličko-senjske županije „Lički škripavac“ početkom 2017. godine pozvali su učenike osnovnih i srednjih škola da se svojim grafičkim idejama uključe u izradu prijedloga izgleda znaka Lički škripavac. Na natječaj su pristigle 44 ideje iz 7 škola.