Zaželi – Program zapošljavanja žena

1230

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava raspisalo je natječaj „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Opći cilj:

 • omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični ciljevi:

 • osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici;
 • ublažiti posljedice nezaposlenosti ciljne skupine;
 • smanjiti rizik od siromaštva;
 • potaknuti socijalnu uključenost;
 • povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika;
 • zaposliti oko 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama.

 

Ciljna skupina:

 • žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice o drogama, žene žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, azilantice i pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice).

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • neprofitne organizacije

 

PARTNERI

Obavezni partneri:

 • regionalni i područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Centar za socijalnu skrb

Ostali (neobavezni) partneri:

 • udruga
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • vjerska zajednica
 • ustanova (koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama)

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici;
 • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • promidžba i vidljivost (obvezna aktivnost);
 • upravljanje projektom (obvezna aktivnost).

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • izravni troškovi
 • neizravni troškovi

 

POTPORA

Iznos potpore:

 • ukupna raspoloživa sredstva: 900.000,00 HRK
 • minimalna vrijednost potpore po projektu: 000,00 HRK
 • maksimalna vrijednost potpore po projektu: 000.000,00 HRK

 

Intenzitet potpore:

 • 100% prihvatljivih troškova

Predujam:

 • do 40% bespovratnih sredstava
 • isplata predujma nije moguća sljedećim korisnicima: proračunskim i izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna kao i proračunskim korisnicima treće razine sukladno Podacima iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu (Narodne novine br. 50/16) i podacima s mrežne stranice Ministarstva financija koji potrebna sredstva za provedbu projekta osiguravaju u sklopu državnog proračuna slijedeći odredbe Zakona o proračunu, Zakona o izvršenju proračuna i Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske Ministarstva financija za razdoblje planiranja od tri godine

Natječaj je otvoren od 30.06.2017. – 31.12.2020.

Više informacija, kao i natječajnu dokumentaciju možete potražiti OVDJE